Aptomat MCB Huyndai

Giá bán: Liên hệ

  APTOMAT TÉP MCCB

  Các dòng sản phẩm chính: HIBD63, HiBD63-N, HiBD63H, HiBD125, HiRC, HiRO
  Số cực: 1, 2, 3, 1P+N, 3P+N
  Đường cong đặc tuyến: B, C, D
  HiBD63-N 6kA 1~63A
  HiBD63H 10kA 1~63A
  HiBD125 10kA 63~125A
  Đạt tiêu chuẩn IEC 60989-2
  Aptomat chống dòng rò (RCCB)

  HiRC 1P+N, 3P+N 16~63A (10-500mA)
  HiRO40 1P+N 1~40A (10-500mA)