Cầu Dao phụ tải không bệ chì

Giá bán: Liên hệ

    Cầu dao phụ tải:
    – Dập hồ quang bằng không khí.
    – Điện áp từ 24KV đến 38KV.