Cuộn kháng Nuiutek

Giá bán: Liên hệ

    Kháng hạ thế được phân lại theo khả năng triệt tiêu sóng hài, Kháng 7%, kháng 14% và điện áp của lưới điện đi kèm với tụ bù hạ thế:

    Thông số kỹ thuật:

    Thông số kháng hạ thế 6%

    Ngoài ra để đảm bảo an toàn cho Tụ bù hạ thế và thiết bị đóng cắt Nuintek còn sản xuất Điện trở xả: