Trạm Kiot hợp bộ

Giá bán: Liên hệ

    Chi tiết Trạm kiot
    Trạm kiot : Với thiết kế kiểu ghép khoang ( khoang trung thế , khoang máy biến áp , khoang hạ thế ) trạm kiot ngoài trời thuận tiện cho việc vẩn chuyển và thi công trạm tại hiện trường , đặc biệt là tại những địa bàn như thành phố Hà Nội , nơi mà không gian lắp đặt rất hạn hẹ